Informovaný souhlas

Srdečně Vás zdravím a děkuji, že chcete využít moji pomoc při kojení Vašeho děťátka! Prosím, pozorně si přečtěte tuto stránku. Jestliže s obsahem této stránky souhlasíte, poprosím Vás o vyjádření souhlasu prostřednictvím níže umístěného formuláře. Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení dříve, než vyjádříte svůj souhlas podpisem, ráda Vám Vaše dotazy při osobní návštěvě nebo při telefonickém, nebo emailovém rozhovoru zodpovím. 

provozovatel Adéla Urbánková, Olivová 1810, Hostivice 253 01

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na emailovou adresu provozovatele info@duladela.cz, písemné žádosti na adresu sídla provozovatele anebo ústně. Provozovatel podle zákona může při ústní žádosti požadovat dodatečné informace na potvrzení totožnosti.

Svým podpisem dávám souhlas k: Zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, záznamy o průběhu poradenství, fotky/videa, osobní údaje z komunikace přes emaily, SMS nebo komunikační aplikace, jméno dítěte, věk/datum narození dítěte, zdravotní stav dítěte, zdravotní stav matky na účel dokumentace průběhu poradenství na čas do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let. Tímto dávám svůj souhlas k tomu, aby se poradkyně při kojení, pokud to průběh konzultace bude vyžadovat, dotýkala mého dítěte, stejně jako mých prsou k tomu, aby mi pomohla s přiložením dítěte k prsu za cílem řešení obtíží s kojením a zefektivním kojení. Svým podpisem souhlasím s elektronickým zpracováním údajů mnou poskytnutých v souladu se zákon. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje budou použity ve smyslu zákona o ochran osobních údajů

Informace a rady získané od poradkyně při kojení během osobního poradenství, případně telefonicky anebo emailem, nenahrazují návštěvu lékaře či ošetření neonatologa, pediatra či jiného specialisty. Poradkyně při kojení nepřebírá žádnou zodpovědnost za to, pokud se klienti poradkyně neobrátí na příslušného lékaře či nemocnici. Klient je zároveň obeznámen s tím, že poradkyně při kojení není zdravotnickým pracovníkem. Klient přebírá plnou zodpovědnost za postup, který si na základě konzultace s poradkyní zvolí. Tímto taktéž uvádím, že jsem nezamlčela žádné podstatné skutečnosti o mém zdravotním stavu a užívaných lécích či zdravotním stavu a užívaných lécích ze strany miminka/dítěte, nebo jakékoliv jiné relevantní informace, které by mohly ovlivnit rozhodování o dalším postupu. Tímto také uvádím, že jsem byla informována o výši poplatku za konzultaci a že jsem s ním souhlasím.

Osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám.

Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byli poskytnuté svobodně.

Souhlasem dávám také na vědomí, že jsem si vědom(a), že v případě zrušení domluvené konzultace méně než 24 hodin před konzultací, je účtován storno poplatek v plné výši. Pokud je konzultace samotná domluvená v kratším časovém úseku než 24 hodin, storno poplatek plné částky vzniká po uplynutí poloviny času před kterým byla konzultace ujednána.